21 Aralık 2008 Pazar

0 Çarpıcı msn nickleri

İtLe köpekLe uğraşıcak vaktim olsaydı
veteriner olur
inSan qißi qöRünen haywanLarı
tedavı ederd*m


tanrı DeiLim ama taPanLar war
cahiL DeiLim ama sewmeyi biLmeyişLerim war
meGaLoMan DeiLim ama BÜYÜLEYİCİ bi béN vaR


- aRTiSt mi??
DeiLim ama ''muhte$em oLMAK'' kanımda war^^

dIş göRünüŞümLé yaRqıLama - yüRéqimLe aLqıLa taBi yüReğİn vaRsa

ArAmIoRuM kImSeYı olMaSı gErKnLeR ZaTeN YaNımdAyAnImDA OlmAyIp gidEnLer kıMn uMrUnDa

basTım mühRü göRecek gününü xD


umuRsamas tavRımın hasTaSı oLun x)))


Beni Seviyo Musun Dedim,Ölesiye,Dedi İspatla,dedim,Gitti öldü ENAYİ ( asdassdas )

senİ sevioRum saNa taPioRum saLaq şaKa yapioRum x)

TakLitLErimden Sakınmayın Çünkü Bana uLaşamıcanıs İçin Ancaq OnLarLa YEtinirsinİss x)))

DnYaYa Téq ArmAqaNm OrtA ParMaqıım

kRaLına yoL veRén aDam soYTaRısınImI düşünEcek

paRçaLaRı kayBoLmuşh puZzLé giBisinİzkimİnİziN kaLBi,kimİnİziN ruHu,kimİnİziN,kimİnİziN beynİ yoK =))

seN dü$ünürsün, Ben uygularım iŞte farKımıZ Bu!


Sussss! Adam oLmak susmakLa başLar Sus ve itaat et!


benİ eleŞtirceNe beYnİnİ gelİştiRRR xD


boşvEr benİ aLdıRma - bEn söylErim takıLma ! aŞk deniLEn meYdanDa görüŞürüs nasıLsa x))


saNma Ki peK de maSum,öyLE büyüK konUŞma,aşK dedİğin o yoSma - takaR boYnuna taSma


qİt dedİm sAna giTmedin - biTTi dedİm anLamadIn - yaPıştın baNa çıkmıYoRsun,senLe bu dünYa bİr kabUs
aşkInız maRkaLaRLa endexLi 2oo8 modéL yüRek kaÇ
qeLen qiden ßeni yoRmaz ßiTen biŞey ßana k0ymaz!

Şimdi qitSem k0ymaz kikaLsam neye yaRaR kisaNa aŞk hiç yakıŞmadıßen yakıŞtıRamam ki

aŞk nasıL iki kiŞiLiq qöz qöRe qöRe deLiLikhani hayaT müŞteRekti üzünTü nie Teq kiŞiLiq?

Ne unuTacaq kadaR nefRet eTTimnede hatıRLıycak kadaR ç0q sevdim

SiLmeye çaLıştıkça daHa ç0q akLımdaSn!!

qeLdiin zaman b0şLuq doLduRan deıLqiTTiqin zaman yeRi doLduRuLmayan oL!!

İstisna ßenSem Kaide ßozuLuR

unuTTum dedim yaLan ! asLında hiç çıKmaz akLımdan ! !

Sen düŞünüRsün ßen uyquLaRım iŞte faRkımız ßu

Kendimi sıRadan ßi saaT oLaRaq qöRüoRm zaManın kendiSym sadece qeçioRm

' haLa ßenimLe oLmana Rağmen ßaŞtan beRi yaLnızım '

Söz veRmeq q*t veRmeye ßenzemeS

ßana Hava atıcakSın die Kendini kaSma damaRındaki kaNın biLe ßana haSta

Sevdim Seni nedenSizsevmedin ßeni -------- ama biz kaLdıRdıımz q*tü indiRmesinide biLiRiz!!

ŞüpheciLiiimin seßeßi inSanLaRya da inSan oLup inSanLıq dıŞı RoL yapanLaR !

Seni taRtaR öLçeRimHafif qeLiRsen yoL veRiRimama ağıR ßaSaRsan kaLßimi!

değeRsizLiine veRdiim değeRden uTanıoRm

kapRisLeRini daHa ne kadaR çekicem? demeq daLqa qeçTin qüLmekTen öLücemßen Seni hiç sevemdim peKi ßuna ne dicen??

vaRLıığm hiSSediLmeye ßiLiR amay0kLuğm k0yaR

Kokunuda aL qıderken YaraLarımı TuzLama Mademarkana bakma qıderken Hıc sevmedım Zaten

Kalbi hacize verdim oysa borçlu sendin

Tarihin sayfa aralarına kırmızı gülümü çoktan koydum

Sen çıtırsın en basitinden kırılırsın

Seen bnm düsmaniim diiLsn, arkim’de diiLsn … kısaca: umrumda diiLsn

dün beni seviodun…buqün onu seviosun…yrn kimi sevceksn??

Ödünç MeLek KanatLarımLa uçarken ben ELimi tut Korkarm dü$mekten

yoHkmu iÇinDé biRaz Pi$manLık guRur mu öFké mi a$k Mı K!m ßu suSan yaßancı

niceleri qeldi,neler istediler;sonunda dünyayı bırakıp gittiler; sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi qidenlerde hep senin qibiydiler

FazLa Raad'ım!! RaatSız Eder mi ? Etse Bile! FArk Edermi ?

insanı ya$atan hayalleriöldürense qerçéKLéri

Çarpıcı msn nickleri, msn nickler

MasaL ßiTer aLayına qideR, ßen orTam qızı deiL ANNEM'in kızıyım $eqLim yeTer


kaR$ıLıqsıs duyguLar nefRet kusaRßn gidiiim ßu gece buRası ßana Dar ! haDe BB :/

0 yorum: